Ontwikkelingen

Het belang van actuele patiëntendossiers en kwaliteitsdocumenten

Het leveren van goede zorg is van essentieel belang. Het waarborgen van de gezondheid, veiligheid en het welzijn van patiënten en cliënten vereist inzicht en overzicht van alle betrokken zorgverleners.

Een cruciaal onderdeel hierbij is het patiëntendossier, dat een gedetailleerd beeld geeft van de medische geschiedenis, behandelingen en andere relevante informatie. Daarnaast zijn actuele en adequate kwaliteitsdocumenten belangrijk, omdat zij de basis vormen voor het juist handelen van de zorgverleners.

Patiëntendossiers

Het patiëntendossier is een belangrijk communicatiemiddel tussen zorgverleners en biedt een uitgebreid overzicht van de gezondheidstoestand van een patiënt. Het bevat informatie over de medische voorgeschiedenis, medicatie, allergieën, eerdere en huidige behandelingen en resultaten van diagnostische tests. Het up-to-date houden van de patiëntendossiers is van cruciaal belang voor het bieden van goede zorg. Verouderde informatie kan leiden tot misverstanden, verkeerde diagnoses, onnodige tests en behandelingen en zelfs tot potentieel gevaarlijke situaties voor patiënten. Het bijwerken van deze documenten moet dan ook regelmatig plaatsvinden en zorgverleners moeten ervoor zorgen dat de informatie actueel, nauwkeurig en volledig is.

Kwaliteitsdocumenten

De kwaliteitsdocumenten binnen de zorg bieden richtlijnen en protocollen voor verschillende situaties, waardoor zorgverleners in staat zijn de best mogelijke zorg te bieden. Wanneer zorginstellingen werken met verouderde kwaliteitsdocumenten, kan dit ernstige gevolgen hebben. Verouderde instructies kunnen zorgverleners in de war brengen en hen dwingen te handelen op basis van achterhaalde informatie. Bovendien kunnen verouderde documenten leiden tot vertragingen in de zorgverlening, omdat zorgverleners extra tijd moeten besteden aan het zoeken naar de juiste informatie of het corrigeren van fouten die voortvloeien uit het werken met verouderde documenten.

Actuele, nauwkeurige en volledige documenten

De documentcreatietool DocSys is een waardevol hulpmiddel bij het up-to-date houden van patiëntendossiers en kwaliteitsdocumenten. Met DocSys beschikt elke zorgverlener over actuele gegevens en nauwkeurige informatie.

Sjablonen en documentautomatisering
DocSys stelt zorginstellingen in staat om sjablonen te creëren voor verschillende soorten documenten, zoals patiëntendossiers en kwaliteitsdocumenten. Deze sjablonen kunnen worden voorzien van dynamische velden en variabelen die automatisch worden ingevuld met de juiste patiëntgegevens. Dit minimaliseert menselijke fouten en zorgt ervoor dat de documenten altijd up-to-date en compleet zijn.

Gegevensintegratie EPD, ZIS en ERP
DocSys kan worden geïntegreerd met andere systemen en databases die patiëntgegevens bevatten, zoals elektronische patiëntendossiers (EPD), ziekenhuisinformatiesystemen (ZIS) en de administratie, planning en patiëntengegevensbeheer software (ERP). Door deze integratie kan DocSys automatisch relevante patiëntinformatie ophalen en gebruiken bij het genereren van documenten. Dit vermindert de kans op handmatige invoerfouten en zorgt voor nauwkeurige en actuele gegevens.

Optimaliseren goedkeuringsprocessen
DocSys biedt workflows voor het beoordelen, herzien en goedkeuren van het aanpassen en bijwerken van patiëntendossiers door verschillende zorgverleners. Door gestroomlijnde goedkeuringsprocessen te implementeren, kunnen wijzigingen en updates sneller worden doorgevoerd en goedgekeurd, waardoor de dossiers altijd actueel blijven en de juistheid van de medische informatie gewaarborgd blijft.

Regelgeving en compliance-richtlijnen
Zorginstellingen moeten voldoen aan bestaande wet- en regelgeving en de eigen, interne (gedrags-)regels, codes en compliance-richtlijnen bij het beheren en bewaren van patiëntendossiers. DocSys voldoet aan de hoogste normen op het gebied van gegevensbeveiliging en privacybescherming. DocSys is NEN7510 en ISO27001 gecertificeerd en dat betekent dat de medische gegevens alleen toegankelijk zijn voor de daarvoor bevoegde personen, dat de gegevens die getoond worden altijd correct en actueel zijn en dat gevoelige informatie veilig wordt behandeld.

Tijd over voor hoogwaardige zorg

Door gebruik te maken van de documentcreatie tool DocSys verbeter je de efficiëntie, vergroot je de nauwkeurigheid en verminder je de administratieve last bij het up-to-date houden van patiëntendossiers en kwaliteitsdocumenten, zodat de zorgverleners zich weer kunnen concentreren op het leveren van hoogwaardige zorg.

Contact

Vrijblijvend advies over wat DocSys voor jouw organisatie kan betekenen?

We vertellen je graag meer over de mogelijkheden. Neem nu contact op voor een vrijblijvend advies of maak een afspraak voor een gratis demonstratie op jullie locatie.
Contact opnemen
CTA large
Group 23

Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico