Privacy statement

Scroll verder

Privacy Policy DocSys

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze Websites en de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Ons beleid hierin is in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit beleid houdt onder meer in dat wij persoonlijke informatie die ons verschaft wordt, vertrouwelijk behandelen. Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens, kun je terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor verwerking van persoonsgegevens

Juridische informatie
Ingenieursbureau B-ware b.v. handelend onder de naam B-ware Business Software
Hengelosestraat 50, 7514 AJ Enschede, Nederland
Kamer van Koophandel 06 06 18 93 te Enschede

Tot onze “Websites” behoren:

  • b-ware.com
  • docsys.nl
  • docsys.net
  • docsysdotweb.nl
  • docsysdotweb.co.uk
  • docsysdotweb.com
  • docsysdotweb.de

Persoonsgegevens

“Persoonsgegevens”: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn.

Inzage, correctie en recht van verzet

Je hebt recht op toegang, wijziging, correctie van je persoonsgegevens (artikel 33 en 34 Wbp). Neem hiervoor contact op met B-ware Business Software, Hengelosestraat 50, 7514 AJ Enschede, Nederland of via avg@b-ware.com.

Daarnaast heb je de mogelijkheid om te bepalen wat er met je persoonsgegevens website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. Tot slot heb je het recht je persoonsgegevens over te dragen. Dit recht is van toepassing op dezelfde manier als het recht op toegang en rectificatie.

Verzamelde informatie, doel, gebruik en verwerking van persoonsgegevens

B-ware Business Software verzamelt gegevens voor de uitvoering van haar diensten.

Persoonsgegevens worden verzameld wanneer:

  • je navigeert naar een van de Websites
  • je op een van de Websites vraagt om informatie
  • je contact opneemt met de helpdesk van B-ware Business Software

Onderstaande persoonsgegevens worden door B-ware Business Software verwerkt:

DOELAard van de gegevens
Beheer van contactformulierenVoor- en achternaam
Kantoornaam
E-mailadres
Telefoonnummer
Website
Beheer van nieuwsbrievenVoor- en achternaam
Adres
Telefoonnummer
Faxnummer
E-mailadres
Geboortedatum
Beroep
interne bewerkingscode cliënten identificatie procedures
IP-adres
Gegevens met betrekking tot betaalmethoden: Post- of bankafschrift van identiteit, controleer het aantal en / of creditcardnummer, de vervaldatum van de kaart
transactiegegevens: transactienummer, de details van de aankoop, inschrijving, de goederen of diensten gekocht

Hosting gegevens

Alle verzamelde en verwerkte data wordt door ons gehost in de Europese Unie. Echter, als een onderaannemer van ons buiten de Europese Unie is gevestigd, nemen we als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens alle nodige maatregelen om de beveiliging van de gegevens van onze klanten te garanderen.

Als je de bestemming van je gegevens wilt achterhalen, neem dan contact met ons op via e-mail: avg@b-ware.com.

Bestemming van de verzamelde gegevens

De verzamelde gegevens kunnen binnen alle dochterondernemingen van ons worden overgedragen. Deze kunnen ook worden doorgegeven aan derden als dat essentieel is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen ons en onze leden (bijvoorbeeld levering van producten per post).

Bewaartermijn

De gegevens worden opgeslagen en gebruikt voor een periode in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy policy aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Datum laatste aanpassing: 01-9-2022

Group 23

Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico